Español | English  
  Aplicacions Web
      Descripció producte
      Exemples reals
      Més informació

  Cercar a la web:
   Times Oficina

Altecom va programar un mòdul integrat al propi servidor web Apache per tal d'accelerar l'accés a la base de dades MySQL de més de 100.000 referències. L'accés web és un servidor Linux, el servidor de l'empresa és un Windows 2000 Server amb MS-SQL, un altre programa desenvolupat per Altecom sincronitza els canvis entre els servidors.

Extranet Altecom

En aquest cas, Altecom va programar per al propi ús dels seus clients un sistema d'accés, a través de servidor segur, a les factures enviades per Altecom.
El client pot visualitzar les factures on-line en format PDF i automatitzar l'enviament, per correu electrònic, d'una factura quan li pertoca.

Manresa Comercial

Altecom va desenvolupar una web des de la qual els continguts es poden modificar a temps real i sense necesitat de saber programació HTML.

Cada establiment associat a Manresa Comercial disposa de la seva pàgina web en la qual poden modificar el contingut quan vulguin des del seu propi panell administratiu.

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E