Español | English  
  Banda Ampla
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Mapa de cobertura
      Preguntes freqüents
      Panell de Control
      Més informació
  Banda Estreta
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta connexió

  Cercar a la web:
   Les connexións RTB i RDSI d'Altecom gaudeixen d'una disponibilitat i velocitat molt elevades optimitzant les rutes i els salts, d'aquesta manera es pot percebre una major velocitat en la baixada de webs, correus, etc... comparat amb altres connexions per RTB o RDSI.

Les nostres connexions també són compatibles amb sistemes GSM i PDAs (Palm, iPaq, etc...) i també es poden utilitzar amb la Tarifa Plana de trucades telefòniques.

A través dels nodes d'Altecom (908 274 123) o d'Infovia (908 200 270/901 929 200) vostè pot disposar d'una connexió de qualitat a preu de trucada local en tot el territori nacional.


© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E