Español | English  
  Banda Ampla
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Mapa de cobertura
      Preguntes freqüents
      Captura de pantalles
      Panell de Control
      Més informació
  Banda Estreta
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta connexió


  Cercar a la web:
   1. Si plou o hi ha boira continua funcionant?
Si, sense cap problema, només és necessari dimensionar correctament el tamany de les antenes i la freqüència a utilitzar. D'aquesta manera l'estabilitat del sistema està més que garantitzada.


© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2009. Tots els drets reservats.                   H O M E