Español | English  
  Banda Ampla
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Mapa de cobertura
      Preguntes freqüents
      Panell de Control
      Més informació
  Banda Estreta
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta connexió

  Cercar a la web:
   
Concepte

Anyal

Connexió per InfoVía

71 €

Bústia addicional

21 €

  • Alta gratuïta des de web o telèfon.
  • Compatible amb la Tarifa Plana Ondulada (18:00h a 8:00, més els dies festius)
  • Accés RTB, RDSI o GSM a través de la xarxa d'accés d'Altecom.
  • 1 direcció de correu amb 20 Mb d'espai. (su_nombre@altecom.cat)
  • Bústia POP3, consultable també des de Webmail i des de Movistar.
  • Revisió i neteja de Virus de la seva bústia de correu automàticament.
  • Accés a tots els serveis d'Internet. (WWW, FTP, MAIL, IRC, etc...)
  • Espai web personal de 20 Mb, actualitzable per FTP.


Tots els preus indicats en aquesta pàgina, no inclouen el corresponent 16% d'IVA.
Altecom es reserva el dret de modificar els preus si ho considera necessari.

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E