Español | English  
  Allotjament Dominis
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Filtre antispam
      Captura de pantalles
      Alta domini
      Panell administració
      Configuracions

  Cercar a la web:
   


Estat del domini

Des de la pàgina inicial del panell administratiu podem comprovar quins serveis tenim disponibles i si els tenim activats.

També podem verue el número de comptes de correu que tenim contractades i el número de comptes que ja utilitzem. Al igual que amb el correu, també ho podem veure per les comptes de FTP, subdominis, comptadors, espai al disc, etc.
Crear i editar comptes

Des del panell, en qualsevol moment podrà crear, modificar i eliminar:

  - Comptes de correu
  - Comptes FTP
  - Alies de correu
  - Subdominis
  - Redireccions
  - Comptadors web
  - Redireccions
Bases de dades MySQL

Des d'aquest apartat es poden crear bases de dades MySQL i administrar els usuaris que hi poden accedir.

Es pot limitar els usuaris per IP i es poden escollir els perimsos que tindrà cada usuari sobre la base de dades.
Administrador DNS

Té accés total per modificar els DNS del seu domini.

Pot crear i eleminar:
  - Hosts
  - Alies
  - MX
  - NS
© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E