CONFIGURACIÓ DE LA CONNEXIÓ A INTERNET D’ALTECOM PER WINDOWS 95/98

Configuració de la connexió

Primer entrar a la icona "Mi PC"

Obrir la carpeta "Acceso Telefónico a redes"

Fer doble clic a "Realizar conexión nueva"

Li apereixerà la següent finestra on només haurà de clicar "Siguiente".

En aquesta finestra hi haurà d'escriure el Nom de la connexió (ALTECOM)
A la casella del Mòdem li haurà d'aparèixer el nom del seu mòdem actual
Un cop comprovat tot això, clicar "Siguiente"

En aquesta finestra caldrà posar el Número de Telèfon (901929200)
I comprovar el Código país (España (34))
Clicar "Siguiente"

Clicar el botó "Finalizar"

Propietats de la connexió.

Un cop acabada aquesta part, quedarà una icona a la carpeta de "Acceso Telefónico a Redes" amb el nom d'Altecom

Obrir clicant amb el botó dret del ratolí, sobre la icona que hem creat, a l'opció "Propiedades" de la nova connexió "ALTECOM"

Per W-95: Desactivar l'opció "Utilizar código de país y área"
Per W-98: Desactivar l'opció "Utilizar código de área y propiedades de marcado"
Un cop fet això, clicar a la fitxa "Tipo de servidor"

Comprovar que el "Tipo de servidor" sigui PPP: Internet, ...
Desactivar totes les opcions excepte el protocol TCP/IP
Clicar al botó "Configuración TCP/IP"

En aquesta finestra hem d'activar "Dirección IP asignada por el servidor" i "Direcciones del servidor asignadas por el usuario"
Com a DNS Principal posarem 212.121.224.3
I com a DNS Secundària 212.121.225.3
També haurem de desactivar l'opció "Utilizar compresión en encabezado IP"

Un cop fet tot això, ha d'acceptar totes les finestres.
Per entrar a Internet haurà de fer doble clic a la nova connexió que ha creat, "ALTECOM".

La primera vegada que entri li demanarà les següents dades:
- Nom d'Usuari: el_seu_login@altecom
- Contrasenya: ******* (la seva contrasenya)
Quan hagi introduit aquestes dades ja pot fer "Conectar"

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Todos los derechos reservados.                   H O M E