CONFIGURACIÓ DE LA CONNEXIÓ A INTERNET D’ALTECOM PER WINDOWS XP

Pas 1.- Instal.lació del Mòdem:

Instal.lar el mòdem seguint les instruccions del fabricant.
Per confirmar que la instal.lació ha estat correcta, feu clic a INICIO --> Mi PC i seleccionar Veure Informació del Sistema. Clicar a HARDWARE --> Administrador de Dispositivos. Si el mòdem ha estat instal.lat correctament, el podreu veure al llistat penjant de l’arrel MODEM. Si el mòdem instal.lat no aparegués al llistat, heu de tornar a instal.lar-lo, seguint les instruccions del fabricant.

Pas 2.- Configuració de la connexió

Clicar al botó INICIO --> Panel de Control --> Conexiones de Red. Clicar a "Crear Conexión nueva". Apareixerà l’Assistent que us ajudarà a realitzar la configuració de la connexió.
Marcar "Conectarse a Internet" i fer "Siguiente".

Marcar "Establecer mi conexión manualmente" i fer "Siguiente".

Marcar "Conectarse usando un módem de acceso telefónico" i fer "Siguiente".

Com a nom del servidor posar: ALTECOM i fer "Siguiente".

El número de telèfon és el 901929200 i fer "Siguiente".

Posar el nom d’usuari, la contrasenya (dos cops) i fer "Siguiente".

Deixar marcada l’opció "Crear un acceso directo en mi escritorio" i fer "Finalizar".

Pas 3.- Propietats de la connexió.

Clicar INICIO --> Conectar a --> ALTECOM

Confirmar la configuració del módem i el número de telèfon. Clicar a la carpeta "Funciones de red".

Seleccionar el Protocol d’Internet (TCP/IP) i clicar a "Propiedades".

Marcar "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS".

A "Servidor DNS preferido" posar: 212.121.224.3
A "Servidor DNS alternativo" posar: 212.121.225.3

Acceptar totes les pantalles fins arribar a la pantalla "Connectar a ALTECOM", on trobareu el Nom d’usuari, la Contrasenya i el Telèfon.

Ara ja es pot clicar a MARCAR per comprovar que la connexió funciona correctament.

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E