CONFIGURACIÓ PER ELIMINAR L'SPAM AMB L'OUTLOOK EXPRESS

Configuració de les regles de missatge

El primer que hem de fer és obrir el programa de correu electrònic. Aquí entrarem a "Reglas de mensaje -> Correo..." del menú "Herramientas".

Llavors s'obrirà la següent finestra. On només haurem de clicar a "Nueva...".

Ara ens apareixerà una altra pantalla.

Aquí haurem de seleccionar la condició de la regla indicada.

També és necessari seleccionar les accions per a la regla.
Tenim dues possibilitats:
- la primera opció, eliminaria tots els missatges marcats amb SPAM directament del servidor,
- la segona opció, simplement els enviaria tots a una carpeta especificada a l'Outlook Express, d'aquesta manera seria molt més ràpid i eficaç administrar aquests missatges.

Eliminació dels missatges directament del servidor.

Primer marcarem l'acció correcta i després clicarem el link "La línea Asunto contiene las palabras especificadas"

Ara ens apareix la següent pantalla:

Escriurem la paraula "SPAM".

I clicarem "Agregar".

Ara només ens queda "Aceptar".

I acceptar un altre cop.

Moure els missatges a la carpeta especificada.

Igual que a la configuració anterior, primer marcarem l'acció correcta i després clicarem el link "La línea Asunto contiene las palabras especificadas"

Ara ens apareix la següent pantalla:

Escriurem la paraula "SPAM".

I clicarem "Agregar".

Ara clicarem "Aceptar".

Però a diferència de l'opció d'eliminació, encara ens queden alguns punts més per acabar la configuració.
Ara també hem de clicar el link "Moverlo a la carpeta especificada"

Ara ens apareix la següent pantalla on premerem el botó "Nueva carpeta".

Aquí escriurem "SPAM".

I clicarem "Aceptar".

Ens apareix la següent pantalla amb la carpeta SPAM marcada.

Ara només cal "Aceptar".

I acceptar un altre cop.

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E