Español | English  
  Missatgeria (SMS i MMS)
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta missatgeria

  Cercar a la web:
   
Quantitat

Cost per missatge

Cost per bloc

Bloc de 100 SMS

0,15 €

15 €

Bloc de 1.000 SMS

0,14 €

140 €

Bloc de 5.000 SMS

0,13 €

650 €

Bloc de 10.000 SMS

0,12 €

1.200 €

Bloc de 50.000 SMS

0,11 €

5.500 €


  • Enviament on-line o en diferit (programat).
  • Gestió de tot el sistema a tavés de panell web.
  • Compatible amb tots els operadors espanyols.

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E