Español | English  
  Streaming Àudio/Vídeo
      Descripció producte
      Exemples reals
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta streaming

  Cercar a la web:
   


1. Disposem d'un canal de televisió per satèl.lit, podem utilitzar el seu servei?
Si, Altecom sintonitzarà, en un receptor dedicat, el seu canal a la freqüència que ens especifiqui, i el retransmetrà per Internet en el format o formats que més li convingui.

2. Poden retransmetre una conferència si la sala disposa de línia RDSI o ADSL?
Si, tot i que no són els mitjans més adequats, es poden utilitzar si es tracta de traspassar les imatges i sons a baixa resolució.

3. Què necessito per poder emetre?
Tan sols és necessari un PC potent, un sistema operatiu Windows 2000 o superior, i una bona connexió a Internet per enviar l'stream cap a Altecom, per a què aquest el reenviï a tots els usuaris que es connectin.

4. Disposem d'una emissora d'FM automatitzada amb Winamp i MP3, podem reenviar el senyal cap als seus servidors d'streaming?
Si, tan sols és necessari instal.lar el software adicional, que li facilitaríem per tal de fer l'emissió per Internet a través dels servidors d'Altecom.

5. És possible limitar el número d'espectadors/oients?
Si, es pot limitar el número d'usuaris connectats simultàniament, fins i tot es pot definir per hores i/o dies.

6. Podem protegir el nostre contingut o restringir l'accés a un grup tancat d'usuaris?
Mitjançant un nom d'usuari i contrasenya es dóna accés al contingut, si l'usuari no disposa de nom d'usuari, no hi tindrà accés.

7. Es pot emetre a diferents velocitats el mateix contingut?
Vostè pot escollir diferents velocitats i qualitats per als usuaris que accedeixin als seus continguts per tal d'adaptar-los a cada situació.

© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E