Español | English  
  Telefonia IP / Veu IP
      Descripció del producte
      Com funciona?
      Tarifes trucades
      Números de servei
      Captura de pantalles
      Gestió del compte
      Preguntes freqüents
      Alta telefonia IP
      Configuracions
      Test de qualitat

  Cercar a la web:
   


Línies

Des del llistat de línies podem veure a primera vista si les línies estan connectades.

Des d'aquí podrem accedir a la pàgina on podrem modificar les opcions de cada línia i a la pàgina on podrem veure les trucades s'han realitzat.
Historial de trucades

El historial de trucades pot ser global de totes les trucades o nomès d'una sola línia en concret.

Al llistat, si s'escolleix, apareixen totes les trucades, incloent les que no han arribat a establir-se per que comunicaven o no responien.
Estadístiques

Pot consultar les estadístiques de consum de les seves línies de telefonia ip.

Les estadístiques estan distribuïdes en vàries gràfiques:

  - Facturació per línies
  - Trucades dins d'Espanya
  - Facturació trucades a Espanya
  - Trucades per destinació
  - Facturació per destinacions
Centraleta Virtual

Els clients que tinguin contractada la centraleta virtual podran crear extensions internes, veure un llistat de trucades internes realitzades, trucades rebudes, i per descomptat, configurar la centraleta.

A la centraleta es poden definir vàries opcions segons sigui el horari dins o fora d'oficina, per part de l'usuari.
Recàrregues On-Line

Es poden realtizar recàrrgues on-line en qualsevol moment del dia al permetre pagaments mitjançant targeta de crèdit.

Gràcies a un sistema automatitzat, una vegada confirmat el pagament electrònic per part de la nostra entitat bancaria, el saldo és incrementat al usuari.

També poden realitzar-se recàrregues pagant mitjançant transferència bancària.
© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E